آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.99 | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۹۷ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳۱۵,۸۱۰ ۳۱۵,۸۱۰
پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳۱۷,۱۹۶ ۳۱۷,۱۹۶ ۳۱۷,۱۹۶
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳۱۶,۰۰۸ ۳۱۶,۰۰۸ ۳۱۶,۰۰۸
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳۱۹,۰۷۷ ۳۱۹,۰۷۷ ۳۱۹,۰۷۷
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳۱۸,۸۷۹ ۳۱۸,۸۷۹ ۳۱۸,۸۷۹
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳۱۸,۲۸۵ ۳۱۸,۲۸۵ ۳۱۸,۲۸۵
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۳ ۳۱۹,۸۶۹ ۳۱۹,۸۶۹ ۳۱۹,۸۶۹
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳۱۸,۱۸۶ ۳۱۸,۱۸۶ ۳۱۸,۱۸۶
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳۱۶,۲۰۶ ۳۱۶,۲۰۶
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۹۷ مورد