آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.99 | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۷ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۸۴
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۵ ۳,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۳,۱۷۰
شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۳۲ ۳,۱۳۲ ۳,۱۳۲
جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۷ ۳,۱۳۲ ۳,۱۴۳ ۳,۱۳۲
پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۴۶ ۳,۱۴۶ ۳,۱۴۶
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۵۱ ۳,۱۵۱ ۳,۱۵۱
سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۳۴ ۳,۱۳۴ ۳,۱۳۴
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۵۱ ۳,۱۵۱ ۳,۱۵۱
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۵۶ ۳,۱۵۶ ۳,۱۵۶
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۷ مورد