آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.99 | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۷ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۶۵ ۳,۱۶۵
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۶۶ ۳,۱۶۶ ۳,۱۶۶
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۷۱ ۳,۱۷۱ ۳,۱۷۱
جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۸۱ ۳,۱۸۱ ۳,۱۸۱
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۸۱ ۳,۱۸۱ ۳,۱۸۱
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۷۱ ۳,۱۷۱ ۳,۱۷۱
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۹۵ ۳,۱۹۵ ۳,۱۹۵
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۷ ۳,۱۹۵ ۳,۱۹۵ ۳,۱۹۴
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۳,۱۸۴ ۳,۱۸۴
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۷ مورد