آفتاب

طلا

قیمت برلیان 1 | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۹۱ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۹۸,۳۰۰ ۹۹۸,۳۰۰
پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۹۸,۰۰۰ ۹۹۸,۰۰۰ ۹۹۸,۰۰۰
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۹۹,۹۰۰ ۹۹۹,۹۰۰ ۹۹۹,۹۰۰
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۰۰۰,۴۰۰ ۱,۰۰۰,۴۰۰ ۱,۰۰۰,۴۰۰
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۰۰۰,۲۰۰ ۱,۰۰۰,۲۰۰ ۱,۰۰۰,۲۰۰
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۰۰۱,۷۰۰ ۱,۰۰۱,۷۰۰ ۱,۰۰۱,۷۰۰
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۳ ۱,۰۰۳,۳۰۰ ۱,۰۰۳,۳۰۰ ۱,۰۰۳,۳۰۰
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۰۰۴,۴۰۰ ۱,۰۰۴,۴۰۰ ۱,۰۰۴,۴۰۰
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۰۰۵,۰۰۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۹۱ مورد