> قیمت برلیان 1 | صفحه ۴
آفتاب

طلا

قیمت برلیان 1 | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۹۱ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۶۷ ۹,۹۶۷ ۹,۹۶۷
جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۸۱ ۹,۹۸۱ ۹,۹۸۱
پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۶۹ ۹,۹۶۹ ۹,۹۶۹
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۵ ۹۹۵,۴۰۰ ۹۹۵,۴۰۰ ۹۹۵,۴۰۰
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۳ ۹۹۶,۲۰۰ ۹۹۶,۲۰۰ ۹۹۶,۲۰۰
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۹۶,۶۰۰ ۹۹۶,۶۰۰ ۹۹۶,۶۰۰
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۹۷,۳۰۰ ۹۹۷,۳۰۰ ۹۹۷,۳۰۰
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۹۶,۷۰۰ ۹۹۶,۷۰۰ ۹۹۶,۷۰۰
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۹۸,۳۰۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۹۱ مورد