> قیمت برلیان 1 | صفحه ۳
آفتاب

طلا

قیمت برلیان 1 | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۱ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۰۱۴
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۵ ۹,۹۸۹ ۹,۹۸۹ ۹,۹۸۹
شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۹۱ ۹,۹۹۱ ۹,۹۹۱
جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۷ ۹,۹۹۱ ۹,۹۹۱ ۹,۹۷۳
پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۲۹ ۹,۹۲۹ ۹,۹۲۹
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۴۹ ۹,۹۴۹ ۹,۹۴۹
سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۷۵ ۹,۹۷۵ ۹,۹۷۵
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۷۷ ۹,۹۷۷ ۹,۹۷۷
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۹۷ ۹,۹۹۷ ۹,۹۹۷
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۱ مورد