آفتاب

طلا

قیمت برلیان 1 | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۱ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۶۸ ۹,۹۶۸
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۹۹ ۹,۹۹۹ ۹,۹۹۹
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۸۶ ۹,۹۸۶ ۹,۹۸۶
جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۷
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۸۳ ۹,۹۸۳ ۹,۹۸۳
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۸۶ ۹,۹۸۶ ۹,۹۸۶
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۱۲
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۷ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۱۴
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۱ مورد