آفتاب

طلا

قیمت برلیان 1

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۱ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۳ ۹,۹۷۷ ۹,۹۷۷ ۹,۹۷۷
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۵۲ ۹,۹۵۲ ۹,۹۵۲
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۷۷ ۹,۹۷۷ ۹,۹۷۷
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۷۸ ۹,۹۷۸ ۹,۹۷۸
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۸۵ ۹,۹۸۵ ۹,۹۸۵
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۶۵ ۹,۹۶۵ ۹,۹۶۵
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۸۱ ۹,۹۸۱ ۹,۹۸۱
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۶۸
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۱ مورد