آفتاب

طلا

قیمت نفت سبک | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۹۵ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹,۸۲۸ ۹,۸۰۶
پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹,۸۱۷ ۹,۸۴۲ ۹,۷۹۹
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹,۹۳۴ ۹,۹۶۲ ۹,۹۲۰
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۱۲۴ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۰۸۷
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۲۶۹ ۱۰,۱۱۸
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۲۶۹ ۱۰,۲۶۹ ۱۰,۲۶۹
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۳ ۱۰,۲۶۹ ۱۰,۲۷۳ ۱۰,۲۴۹
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۳۳۵ ۱۰,۳۵۱ ۱۰,۳۱۸
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۴۹۵ ۱۰,۳۹۲
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۹۵ مورد