آفتاب

طلا

قیمت نفت سبک | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۵ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۱۰۶
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۵ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۰۶
شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۴۹
جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۷ ۱۰,۱۷۵ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۱۸
پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۱۳
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹۹,۳۹۰ ۹۹,۴۴۰ ۹۹,۱۴۰
سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹۹,۵۳۰ ۹۹,۶۱۰ ۹۹,۲۶۰
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹۹,۲۷۰ ۹۹,۵۵۰ ۹۹,۰۶۰
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۹۹,۵۵۰ ۹۹,۵۵۰ ۹۹,۵۵۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۵ مورد