آفتاب

طلا

قیمت نفت سبک

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۵ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۳۸ ۱۰,۴۱۳
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۳ ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۵۹ ۱۰,۳۹۸
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۴۵۹ ۱۰,۴۵۹ ۱۰,۴۵۹
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۴۵۹ ۱۰,۴۵۹ ۱۰,۴۵۹
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۴۵۹ ۱۰,۴۶۰ ۱۰,۴۴۱
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۴۱۳ ۱۰,۴۱۷ ۱۰,۳۷۲
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۳۹۰ ۱۰,۳۹۷ ۱۰,۳۵۰
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۳۲۹ ۱۰,۳۶۶ ۱۰,۳۲۴
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۴۱۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۵ مورد