> قیمت انس پالادیوم | صفحه ۴
آفتاب

طلا

قیمت انس پالادیوم | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۹۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۹,۷۰۰ ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۵۰۰
جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۷,۳۰۰ ۷۷,۶۰۰ ۷۷,۰۰۰
پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۷۶,۶۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۷۶,۱۰۰
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۵ ۷۷,۶۰۰ ۷۷,۶۰۰ ۷۶,۹۰۰
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۳ ۷۷,۱۰۰ ۷۷,۷۰۰ ۷۶,۸۰۰
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۷۸,۱۰۰ ۷۸,۲۰۰ ۷۷,۵۰۰
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۷۷,۵۰۰ ۷۷,۵۰۰ ۷۷,۵۰۰
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۷۷,۵۰۰ ۷۷,۷۰۰ ۷۷,۴۰۰
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۷۸,۲۰۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۹۰ مورد