آفتاب

طلا

قیمت انس پالادیوم | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۹,۲۰۰
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۵ ۷۹,۲۰۰ ۷۹,۴۰۰ ۷۹,۰۰۰
شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۷,۸۰۰ ۷۷,۸۰۰ ۷۷,۷۰۰
جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۷ ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۲۰۰ ۷۶,۰۰۰
پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۸,۲۰۰ ۷۸,۵۰۰ ۷۸,۰۰۰
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۸,۹۰۰ ۷۹,۲۰۰ ۷۸,۸۰۰
سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۹,۶۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۷۹,۵۰۰
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۹,۸۰۰ ۷۹,۹۰۰ ۷۹,۴۰۰
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۹,۷۰۰ ۷۹,۷۰۰ ۷۹,۷۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۰ مورد