آفتاب

طلا

قیمت انس پالادیوم | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۸۱,۲۰۰ ۸۰,۸۰۰
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۸۰,۸۰۰ ۸۰,۸۰۰ ۸۰,۸۰۰
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۸۰,۸۰۰ ۸۰,۸۰۰ ۸۰,۶۰۰
جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۴۰۰ ۷۸,۸۰۰
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۷۰۰ ۷۸,۰۰۰
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۲۰۰ ۷۷,۸۰۰
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۷,۴۰۰ ۷۷,۷۰۰ ۷۶,۶۰۰
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۷ ۷۸,۸۰۰ ۷۹,۴۰۰ ۷۸,۴۰۰
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۹,۲۰۰ ۷۹,۲۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۰ مورد