آفتاب

طلا

قیمت انس پالادیوم

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۶۰۰ ۷۸,۱۰۰
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۳ ۷۹,۸۰۰ ۸۰,۴۰۰ ۷۹,۴۰۰
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۷۹,۶۰۰
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۸۰,۳۰۰ ۸۰,۶۰۰ ۸۰,۲۰۰
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۹,۶۰۰ ۷۹,۹۰۰ ۷۹,۲۰۰
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۷۹,۸۰۰ ۸۱,۵۰۰ ۷۹,۴۰۰
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۸۱,۲۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۰ مورد