آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت X.VISION LED LE-29D20

قیمت ( تومان ) : ۹۸۰,۰۰۰

3D
نمایشگر
29
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۹۸۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۸۰,۰۰۰
سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۸۰,۰۰۰
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۸۰,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۳۳ : ۱۲ ۹۸۰,۰۰۰