آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony KDL-50R550

قیمت ( تومان ) : ۴,۸۰۰,۰۰۰

3D
دارد
نمایشگر
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۴,۸۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۴,۸۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۴,۸۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۳۳ : ۱۲ ۴,۸۰۰,۰۰۰