آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony KDL-42R500

قیمت ( تومان ) : ۲,۰۶۰,۰۰۰

3D
دارد
نمایشگر
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۲,۰۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۲,۰۶۰,۰۰۰
سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۳۳ : ۱۲ ۳,۰۰۰,۰۰۰