آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony KDL-32R420

قیمت ( تومان ) : ۱,۵۵۰,۰۰۰

3D
دارد
نمایشگر
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۱,۵۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۵۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۵۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۵۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۳۳ : ۱۲ ۱,۵۵۰,۰۰۰