آفتاب

تبلت

Xpad WinTouch Ainol Innovel Acer Other Tablets Lenovo Amazon Prestigio I NIX Jetway GS-Pad Microsoft ViewSonic Huawei DIMO Axtrom Sony Marshal HYUNDAI Archos Energy MSI  Innovel Asus Apple Samsung

قیمت Transformer Pad Infinity TF700T

قیمت با گارانتی اصلی (تومان) : ۲,۷۵۰,۰۰۰

حافظه داخلی گیگابایت
64
سایز (اینچ)
10.1
سیستم عامل
قیمت با گارانتی اصلی (تومان)
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۰ : ۱۷ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۱۱ : ۱۲ ۲,۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۰۱ : ۱۲ ۲,۷۵۰,۰۰۰