آفتاب

تبلت

Xpad WinTouch Ainol Innovel Acer Other Tablets Lenovo Amazon Prestigio I NIX Jetway GS-Pad Microsoft ViewSonic Huawei DIMO Axtrom Sony Marshal HYUNDAI Archos Energy MSI  Innovel Asus Apple Samsung

قیمت Google Nexus 7

قیمت با گارانتی اصلی (تومان) : ۶۶۵,۰۰۰

حافظه داخلی گیگابایت
32
سایز (اینچ)
7
سیستم عامل
قیمت با گارانتی اصلی (تومان)
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۰ : ۱۷ ۶۶۵,۰۰۰
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰ : ۱۱ ۶۶۵,۰۰۰
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۶۶۵,۰۰۰
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۶۶۵,۰۰۰
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۶۶۵,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۵,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۵,۰۰۰
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۷۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۸۳۵,۰۰۰
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۸۳۵,۰۰۰
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۸۳۵,۰۰۰
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۹۹۵,۰۰۰
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۹۹۵,۰۰۰
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۹۹۵,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۱۱ : ۱۲ ۹۹۵,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۰۱ : ۱۲ ۹۹۵,۰۰۰