آفتاب

تبلت

Xpad WinTouch Ainol Innovel Acer Other Tablets Lenovo Amazon Prestigio I NIX Jetway GS-Pad Microsoft ViewSonic Huawei DIMO Axtrom Sony Marshal HYUNDAI Archos Energy MSI  Innovel Asus Apple Samsung

قیمت Kindle Fire

قیمت با گارانتی اصلی (تومان) : ۶۴۰,۰۰۰

حافظه داخلی گیگابایت
8
سایز (اینچ)
7.0
سیستم عامل
قیمت با گارانتی اصلی (تومان)
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۰ : ۱۷ ۶۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰ : ۱۱ ۶۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۶۴۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۶۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۶۴۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۶۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۶۷۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ۰۱ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۶۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۱۲ : ۱۲ ۶۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۰۳ : ۱۲ ۶۷۰,۰۰۰