آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت SonyLCDKDL-40BX420

3D
ندارد
نمایشگر
40اینچ

هیچ اطلاعاتی درباره قیمت SonyLCDKDL-40BX420 یافت نشد.