آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت SonyLCDKDL-40CX520

3D
ندارد
نمایشگر
40اینچ

هیچ اطلاعاتی درباره قیمت SonyLCDKDL-40CX520 یافت نشد.