آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت SonyLCDKDL-32CX520

3D
ندارد
نمایشگر
32اینچ

هیچ اطلاعاتی درباره قیمت SonyLCDKDL-32CX520 یافت نشد.