آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony Bravia LED KLV-40HX800

3D
دارد
نمایشگر
40اینچ

هیچ اطلاعاتی درباره قیمت Sony Bravia LED KLV-40HX800 یافت نشد.