> قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - سایپا
آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل سیف خودرو ریگان خودرو عظیم خودرو ایران خودرو سایپا مدیران خودرو کرمان موتور پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن ام‌جی و جیلی آمیکو کارمانیا دیار خودرو مرتب خودرو زاگرس خودرو راین

قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - سایپا

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
  وانت پادرا ۹۴,۸۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (تیپ 2) ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (تیپ 1) ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینیومی) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۹۴۳,۰۰۰
  ساینا ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۴۳,۰۰۰
  تیبا 2 (تنوع رنگ) ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۰۳,۰۰۰
  تیبا 2 (سفید) ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵۱,۳۴۳,۰۰۰
  آریو (دنده ای) ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی)
  ساینا (رینگ فولادی) ۵۶,۲۴۳,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷,۳۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۴۸,۰۰۰
  وانت زامیاد ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۷,۳۳۵,۰۰۰
  سایپا 151 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۱۳,۰۰۰
  سیتروئن C3 ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  چانگان CS35 ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  آریو (اتوماتیک) ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  آریو (دنده دستی) ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۹۸۵,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا (تنوع رنگ) ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا (سفید) ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید) ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳,۷۴۳,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۴۴۳,۰۰۰
  سایپا 132 (تنوع رنگ) ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۴۱,۰۰۰
  سایپا 132 (سفید) ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۸,۲۸۱,۰۰۰
  سایپا 131 (تنوع رنگ) ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۴۱,۰۰۰
  سایپا 131 (سفید) ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳۷,۳۸۱,۰۰۰
  سایپا 111 (تنوع رنگ) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۶۸۱,۰۰۰
  سایپا 111 (سفید) ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۶۸۱,۰۰۰
  کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو 2000 - اتوماتیک ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال)
  کیا سراتو 1600 - دنده ای
  چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ ۷۴,۹۵۲,۰۰۰
  آریو 1600 (اتوماتیک) ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  آریو 1600 (دنده دستی) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۹۸۵,۰۰۰
  وانت پادرا انژکتوری PE6 ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۵۴,۰۰۰
  وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۴۴,۰۰۰
  وانت زامیاد 24 گازسوز ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۴۸,۰۰۰
  وانت زامیاد 24 ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۲۸,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک پلاس ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک دنده ای ۳۲,۹۸۹,۰۰۰
  ساینا LUX اتوماتیک ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۳۹,۰۰۰
  ساینا EX (تنوع رنگ) ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۴۹,۰۰۰
  ساینا EX (سفید) ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۸۹,۰۰۰
  تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)
  تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید)
  تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ)
  تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) ۵۰,۳۴۳,۰۰۰
  تیبا SX . دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۸۳,۰۰۰
  تیبا SX . دوگانه‌سوز (سفید) ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۲۳,۰۰۰
  تیبا SX (تنوع رنگ) ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۸۳,۰۰۰
  تیبا SX (رنگ سفید) ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۶۲۳,۰۰۰
  سایپا 151 SE ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۷۳,۰۰۰
  سایپا 132 SE (تنوع رنگ) ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۱,۱۹۴,۰۰۰
  سایپا 132 SE (سفید) ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۲۶,۰۰۰
  سایپا SE 131 (تنوع رنگ) ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۱,۶۲۱,۰۰۰
  سایپا SE 131 (سفید) ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۶۱,۰۰۰
  سایپا 111 SE (تنوع رنگ) ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۹۲,۰۰۰
  سایپا 111 SE (سفید) ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۲۴,۰۰۰
تیبا EX یورو 4 ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
پراید 151 TL ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۶۹,۰۰۰
سیتروئن C5
سیتروئن زانتیا
وانت زامیاد 24 دیزل ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۶۰,۰۰۰
وانت زامیاد 24 گازسوز ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۳۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد 24 ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۴۰,۰۰۰
تیبا هاچ بک SX
وانت Z24 دیزل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت Z24 گازسوز ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت Z24 ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
اس 300 ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۵۰,۰۰۰
پراید TL 131 گازسوز ۲۱,۷۰۰,۰۰۰
پراید 151 SL ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۱۹,۰۰۰
پراید SE 131 گازسوز ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۶۸,۰۰۰
پراید 141 SE ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
تیبا LX یورو 4 ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۱۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز ۲۵,۶۰۰,۰۰۰
پراید TL 131 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید 2011 ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جديد ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۲۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جديد ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر 89
وانت شوکا گازسوز ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
وانت شوکا ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
ریو مدل 90 . صفر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو 4 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۳۹,۰۰۰
تیبا LX ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
تیبا EX ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
تیبا SL
پراید EX 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید EX 131 ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید SE 131 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۶۸,۰۰۰
پراید LE 131 ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید SX 131 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SL 131 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
پراید 111 SL ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
پراید 111 SX ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
پراید 111 LE ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
پراید 111 EX ۲۱,۴۰۰,۰۰۰
پراید 111 SE ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۲۹,۰۰۰
پراید 141 SL ۱۳,۷۲۰,۰۰۰
پراید 141 SX ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
پراید 141 LE
پراید 141 EX ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
پراید 132 SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید 132 SL ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
پراید 132 EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
پراید 132 SX ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
پراید 132 EX ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید 132 SE ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پراید 132 LE ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۶,۰۰۰