> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 20
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 20

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
میدان شهدای شاملو
میدان حضرت عبدالعظیم
سه راه ورامین
شهرری
اقدسیه
دیلمان جنوبی
ابن بابویه
دیلمان جنوبی
دیلمان شمالی
شهرک انقلاب
شهرک شهرداری
منصور آباد
مالک آباد