> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 13
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 13

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
کوی زینبیه نوساز
میدان آشتیانی نوساز
تهران نو - بخشی فرد نوساز ۳,۳۰۰,۰۰۰
تهران نو - هاشمی نوساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
تهران نو - غدیر نوساز ۳,۶۰۰,۰۰۰
میدان لوزی نوساز
نیروی هوایی نوساز ۳,۶۰۰,۰۰۰
میدان کلاهدوز نوساز
فلکه روز مادر نوساز
چهارراه کوکاکولا نوساز ۳,۱۰۰,۰۰۰
افروز نوساز
شهبازی نوساز