> قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 1
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 1

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  تجریش . مقصود بیگ نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر نو ساز ۹,۲۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک کوثر نو ساز ۹,۴۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک لاله نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
  قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
  قیطریه . چیذر نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . بهار جنوبی نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  قیطریه . صاحبی نوساز ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
  قیطریه . محدوده پارک قیطریه نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . بلوار كاوه نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . دستور شمالی نوساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  منظریه نوساز ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
  سوهانک . بیدستان نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  سوهانک . سوهانی نو ساز ۹,۷۰۰,۰۰۰
  سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  سوهانک . محدوده کمیته امداد نو ساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  سوهانک . بشارت نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  كاشانك . خیابان امیر نوساز ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  دارآباد . محدوده موزه دارآباد نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  دار آباد . بلوار هاشمی 12 ۹,۴۰۰,۰۰۰
  دارآباد . میدان دارآباد نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  دارآباد . 20 متری آفرینش نو ساز ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
  رستم آباد نوساز
  ازگل . میدان میوه و تره بار نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  ازگل . بلوار صدرنژاد نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل . خیابان درختی نوساز ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
  ازگل . گلچین جنوبی نو ساز ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
  ازگل . بلوار قائم نوساز ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  دركه . كوهسار نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک گلها نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک دانشگاه نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک شهید محلاتی 5 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک . بلوار دانشجو نو ساز ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
  ولنجک . ساسان نو ساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک صدف نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجك . میدان دانشگاه نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک . گلستان نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجك . خیابان نهم نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . پارك وی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . صفای اصفهانی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . اردیبهشت نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . ملکی نو ساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  محمودیه . سالار نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . پسیان نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . کوه سفید نو ساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . مردانی نوساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . کیهان نو ساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . فیروز كوه غربی نوساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
  الهیه . خزر شمالی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . گلنار نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . شریفی منش نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . کوهیار نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . واعظی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . جعفرآباد نو ساز ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  تجریش . میدان قدس نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . واعظی نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
جماران . حسن پور نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب . محدوه آتش نشانی نوساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
دزاشیب . رمضانی نوساز ۹,۲۰۰,۰۰۰
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . اندرزگو نوساز ۸,۸۰۰,۰۰۰
فرمانیه . سلیمی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه جنوبی روبروی برج كوه نور نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
تجریش . میدان قدس نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تجریش . مقصود بیگ نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . صاحبی نوساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
قیطریه . بلوار كاوه نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . دستور شمالی نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
منظریه نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
نیاوران - همایون نوساز ۹,۸۰۰,۰۰۰
نیاوران - امیدوار نوساز ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
صاحبقرانیه نوساز
اقدسیه . بلوار مجدی نوساز ۶,۳۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان سپند نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان گلزار نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
اقدسیه . گلستان جنوبی نوساز ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
آجودانیه . بالاتر از پارك شطرنج نوساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان آذرمی نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان صومعه زاده نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . کوچه 2 شرقی نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
آجودانیه . باشگاه بانك ملی نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیر نوساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
دار آباد . بلوار هاشمی 12 ۶,۰۰۰,۰۰۰
ازگل . خیابان درختی نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
ازگل . 12متری قائم نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك قائم نوساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . بلوار ارتش نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . کمیته امداد نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . بشارت نو ساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
سوهانک . بیدستان نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . سوهانی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . فیروز كوه نوساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مردانی نوساز ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
محمودیه . اردیبهشت نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
محمودیه . پارك وی نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ولنجك . خیابان نهم نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ولنجك . میدان دانشگاه نوساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
اوین . دركه نوساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
اوین . كچوئی نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
دركه . كوهسار نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . شریفی منش نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . گلنار نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . خزر نوساز ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک - شهید سوهانی نوساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
رستم آباد
درکه - احمدپور نوساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
اوین - چمران نوساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
ولنجک - خیابان هفتم نوساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
محمودیه 1 7 ۶,۹۰۰,۰۰۰
زعفرانیه - نیاززاده نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه - مقدس اردبیلی 6 ۸,۹۰۰,۰۰۰
زعفرانیه - آصف نوساز ۹,۴۰۰,۰۰۰
الهیه-ماهرو نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
میدان تجریش - دربندی 4 ۷,۹۰۰,۰۰۰
جماران حسن پور نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
دزاشیب - رمضانی نوساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
کاشانک
فرمانیه - پورهاشمی نوساز ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
کامرانیه - محدوه کوه نور نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه - تاجیک 5 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
تجریش - مقصود بیک نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
قیطریه - چیذر 15 ۴,۶۰۰,۰۰۰
منظریه - ابراهیمی نوساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
نیاوران - مژده نوساز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
نیاوران - باهنر نوساز ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
نیاوران - پشت کاخ نیاوران نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
نیاوران - شمال کاخنیاوران نوساز ۷,۴۰۰,۰۰۰
صاحبقرانیه - تنگستان بازسازی ۸,۶۰۰,۰۰۰
اقدسیه - موحد دانش نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
آجودانیه - خیابان10 نوساز ۷,۴۰۰,۰۰۰
کاشانک - شهید صبوری نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
دارآباد - سبک رو نوساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
دارآباد - محدوده مسجد جامع نوساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
دار آباد - محک نوساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
ازگل - تیموری نوساز ۵,۹۰۰,۰۰۰
ازگل - نوبهار نوساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
مینی سیتی - شهرکنفت 15 ۳,۹۰۰,۰۰۰
مینی سیتی نوساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
شهرک گلها ۸,۰۰۰,۰۰۰
شهرک دانشگاه نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
شهرک شهید محلاتی 15 ۷,۰۰۰,۰۰۰
شهرک صدف نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
شهرک ابوذر 3 ۷,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش - کویلاله نوساز ۵,۹۰۰,۰۰۰
آراج
سوهانک - محدوده کمیته امداد نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک - بشارت نوساز ۶,۸۰۰,۰۰۰