> قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - سیف خودرو
آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل سیف خودرو ریگان خودرو عظیم خودرو ایران خودرو سایپا مدیران خودرو کرمان موتور پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن ام‌جی و جیلی آمیکو کارمانیا دیار خودرو مرتب خودرو زاگرس خودرو راین

قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - سیف خودرو

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
  بیسو T5
  بیسو T3 تیپ EX ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بیسو T3 تیپ LU ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰