> قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - ریگان خودرو
آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل سیف خودرو ریگان خودرو عظیم خودرو ایران خودرو سایپا مدیران خودرو کرمان موتور پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن ام‌جی و جیلی آمیکو کارمانیا دیار خودرو مرتب خودرو زاگرس خودرو راین

قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - ریگان خودرو

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
  کوپا (Flagship) ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  کوپا (Royal) ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  کوپا (Exclusive)