> قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - عظیم خودرو
آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل سیف خودرو ریگان خودرو عظیم خودرو ایران خودرو سایپا مدیران خودرو کرمان موتور پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن ام‌جی و جیلی آمیکو کارمانیا دیار خودرو مرتب خودرو زاگرس خودرو راین

قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - عظیم خودرو

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
  هن تنگ X7 ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X5 ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  فوتون ساوانا ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰