آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز

ارز سنا

قیمت(ریال) قیمت(ریال)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه سنا) ۲۴,۴۴۵
  قیمت یوآن چین(سامانه سنا) ۲۱,۰۴۴
  قیمت درهم(سامانه سنا) ۳۶,۹۸۲
  قیمت یورو(سامانه سنا) ۱۵۴,۵۰۰
  قیمت دلار(سامانه سنا) ۱۳۵,۵۰۰
مشاهده سایر قیمت های ارز سنا …

ارز نیمایی

قیمت(ریال) قیمت(ریال)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه نیما) ۲۰,۸۲۳
  قیمت یوآن چین(سامانه نیما) ۱۳,۸۸۸
  قیمت درهم امارات(سامانه نیما) ۲۵,۲۰۲
  قیمت یورو(سامانه نیما) ۱۱۰,۹۸۱
  قیمت دلار(سامانه نیما) ۹۳,۱۶۸
مشاهده سایر قیمت های ارز نیمایی …

ارز دولتی

قیمت(ریال) قیمت(ریال)
  قیمت لیر ترکیه
  قیمت یوآن چین
  قیمت درهم امارات
  قیمت یورو
  قیمت دلار
  1 بوليوار ونزوئلا
  1 سومونی تاجيکستان
  هزار روبل بلاروس
  1 منات آذربايجان
  1 افغانی افغانستان
مشاهده سایر قیمت های ارز دولتی …

ارز بازار

قیمت(ریال) قیمت(ریال)
  هر لیر سوریه
  هر افغانی
  هر دلار آمریکا
  هر ریال قطر
  هر ریال عمان
  هر دینار بحرین
  هر دینار کویت
  هر لاری گرجستان
  هر درام ارمنستان
  هر منات آذربایجان
مشاهده سایر قیمت های ارز بازار …