> قیمت خودرو - خودرو در دبی - Geely
آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - Geely

قیمت پایه(درهم) مدل
  Geely GX2کلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:1.5 FWD ۲۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Geely GC7کلاس:Compact Sedan/تیپ:1.8 FWD ۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Geely GC6کلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:1.5 FWD ۲۶,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Geely GC2کلاس:SUV Mini Hatchback/تیپ:1.3 FWD ۲۱,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Geely Emgrand X7کلاس:Compact SUV/تیپ:2.4 FWD ۶۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Geely Emgrand 8کلاس:Midsize Sedan/تیپ:2.4 L ۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Geely Emgrand 8کلاس:Midsize Sedan/تیپ:2.0 L ۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Geely Emgrand 7کلاس:Compact Sedan/تیپ:1.8 FWD ۳۴,۰۰۰ ۲,۰۱۶