> قیمت خودرو - خودرو در دبی - Nissan
آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - Nissan

قیمت پایه(درهم) مدل
  Nissan X-Trailکلاس:/تیپ:2.5 I4 FWD/4WD ۱۲۹,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Nissan Patrolکلاس:/تیپ:V8 LE Platinum ۳۳۵,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Nissan Patrolکلاس:/تیپ:LE ۲۷۲,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Nissan Patrolکلاس:/تیپ:SE ۲۲۶,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Nissan Patrolکلاس:/تیپ:XE ۱۹۵,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Nissan Maximaکلاس:/تیپ:3.5 V6 FWD ۱۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Nissan Jukeکلاس:/تیپ:SPORT ۸۱,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Nissan Jukeکلاس:/تیپ:PLATINUM ۷۲,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Nissan Jukeکلاس:/تیپ:SKYPACK ۶۳,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Nissan X-Trailکلاس:Compact SUV/تیپ:2.5 SL ۱۱۸,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Nissan X-Trailکلاس:Compact SUV/تیپ:2.5 S ۷۹,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Nissan X-Trailکلاس:Compact SUV/تیپ:2.5 I4 FWD/4WD ۲,۰۱۷
  Nissan Sunnyکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:SL ۵۲,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Sunnyکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:SV ۴۸,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Sunnyکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:S ۴۳,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Patrolکلاس:Premium Large SUV/تیپ:Desert Edition ۲۵۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Patrolکلاس:Premium Large SUV/تیپ:LE ۲۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Patrolکلاس:Premium Large SUV/تیپ:SE ۲۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Patrolکلاس:Premium Large SUV/تیپ:XE ۱۷۶,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Pathfinderکلاس:Midsize SUV/تیپ:SL AWD ۱۵۹,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Pathfinderکلاس:Midsize SUV/تیپ:SV AWD Hybrid ۱۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Pathfinderکلاس:Midsize SUV/تیپ:SV AWD ۱۳۷,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Pathfinderکلاس:Midsize SUV/تیپ:S AWD ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Pathfinderکلاس:Midsize SUV/تیپ:S 2WD ۱۰۶,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Navaraکلاس:Midsize Pickup/تیپ:2.5TD I4 4WD ۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Navaraکلاس:Midsize Pickup/تیپ:2.5 I4 RWD ۶۷,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Micraکلاس:Sub-Compact Hatchback/تیپ:1.5 I4 FWD ۳۸,۵۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Maximaکلاس:Premium Midsize Sedan/تیپ:3.5 V6 FWD ۱۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Jukeکلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:SPORT ۸۱,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Nissan Jukeکلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:PLATINUM ۷۱,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Nissan Jukeکلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:SKYPACK ۶۱,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Nissan GT-Rکلاس:Premium Sports Coupe/تیپ:3.8TC V6 4WD ۴۹۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Altimaکلاس:Midsize Sedan/تیپ:3.5L ۱۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan Altimaکلاس:Midsize Sedan/تیپ:2.5L ۷۹,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan 370Z Roadsterکلاس:Premium Sports Convertible/تیپ:3.7 V6 RWD ۱۶۹,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan 370Zکلاس:Premium Sports Coupe/تیپ:auto ۱۳۹,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Nissan 370Zکلاس:Premium Sports Coupe/تیپ:manual ۱۲۷,۰۰۰ ۲,۰۱۷