> قیمت خودرو - خودرو در دبی - Mitsubishi
آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - Mitsubishi

قیمت پایه(درهم) مدل
  Mitsubishi Pajero SWBکلاس:Midsize SUV/تیپ:3.8L ۱۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Pajero SWBکلاس:Midsize SUV/تیپ:3.5L ۹۲,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Pajero Sportکلاس:Midsize SUV/تیپ:3.5 V6 4WD ۹۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Pajeroکلاس:Midsize SUV/تیپ:3.8L ۱۲۱,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Pajeroکلاس:Midsize SUV/تیپ:3.5L ۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Outlanderکلاس:Compact SUV/تیپ:2.4 FWD ۱۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Mirageکلاس:Compact Hatchback/تیپ:1.2 FWD ۴۱,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Lancer Fortisکلاس:Compact Sedan/تیپ:1.8 FWD ۵۴,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Lancer EXکلاس:Compact Sedan/تیپ:2.0L ۷۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Lancer EXکلاس:Compact Sedan/تیپ:1.6L ۴۴,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Lancer Evolutionکلاس:Compact Sedan/تیپ:2.0TC 4WD ۲۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Galantکلاس:Midsize Sedan/تیپ:3.8L ۷۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Galantکلاس:Midsize Sedan/تیپ:2.4L ۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi Attrageکلاس:Compact Sedan/تیپ:1.2 FWD ۴۴,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Mitsubishi ASXکلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:2.0 4WD ۷۷,۰۰۰ ۲,۰۱۷