> قیمت خودرو - خودرو در دبی - HONDA
آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - HONDA

قیمت پایه(درهم) مدل
  Honda Pilotکلاس:Midsize SUV/تیپ:Touring AWD ۱۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Pilotکلاس:Midsize SUV/تیپ:EX-L AWD ۱۶۲,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Pilotکلاس:Midsize SUV/تیپ:EX AWD ۱۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Pilotکلاس:Midsize SUV/تیپ:EX 2WD ۱۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda CR-Vکلاس:Compact SUV/تیپ:EX/EX-L ۱۱۴,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda CR-Vکلاس:Compact SUV/تیپ:LX 4WD ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda CR-Vکلاس:Compact SUV/تیپ:LX 2WD ۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Civicکلاس:Compact Sedan/تیپ:VTi ۸۵,۵۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Civicکلاس:Compact Sedan/تیپ:EXi ۷۵,۵۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Civicکلاس:Compact Sedan/تیپ:LXi ۷۱,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Cityکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:EX ۶۶,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Cityکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:LX ۵۹,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Cityکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:DX ۵۷,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Accord Coupeکلاس:Midsize Coupe/تیپ:3.5 Coupe ۱۲۶,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Accord Coupeکلاس:Midsize Coupe/تیپ:2.4 Coupe ۱۰۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Accordکلاس:Midsize Sedan/تیپ:3.5 EX/Sport ۱۲۶,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Accordکلاس:Midsize Sedan/تیپ:2.4 EX ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Honda Accordکلاس:Midsize Sedan/تیپ:2.4 LX ۹۱,۰۰۰ ۲,۰۱۷
ACCORD 2013 ۳۲,۰۰۰
ACCORD COUPE V6 ۳۲,۶۰۰
ACCORD COUPE 2012 ۲۸,۰۰۰
ACCORD EX V6 3.5L / Navigation 2012 ۳۸,۵۰۰
ACCORD EX V6 3.5L ۳۵,۳۰۰
ACCORD EX (Leather) / Navigation ۳۳,۷۰۰
ACCORD EX 2.4L ۲۸,۲۰۰
ACCORD LX 2.4L ۲۵,۵۰۰
CIVIC VTi ۲۵,۵۰۰
CIVIC LXi ۲۱,۴۰۰
CIVIC EXi SUNROOF ۲۴,۱۰۰
CIVIC EXi ۲۲,۸۰۰