> قیمت خودرو - خودرو در دبی - Renault
آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - Renault

قیمت پایه(درهم) مدل
  Renault Meganeکلاس:/تیپ:2.0 PE ۶۱,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Meganeکلاس:/تیپ:1.6 PE ۵۹,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Koleosکلاس:/تیپ:4x4 ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Koleosکلاس:/تیپ:4x2 ۷۶,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Dusterکلاس:/تیپ:4x4 ۶۴,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Dusterکلاس:/تیپ:4x2 ۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Clio RSکلاس:/تیپ:5-door hatchback ۱۰۵,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Capturکلاس:/تیپ:LE ۶۹,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Capturکلاس:/تیپ:SE ۶۴,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Capturکلاس:/تیپ:PE ۵۹,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Talismanکلاس:/تیپ:2.0L ۷۷,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Talismanکلاس:/تیپ:1.6T ۱۰۳,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Symbolکلاس:/تیپ:1.6 I4 FWD ۴۳,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Renault Safraneکلاس:Midsize Sedan/تیپ:3.5L ۱۱۱,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Safraneکلاس:Midsize Sedan/تیپ:2.5L ۸۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Safraneکلاس:Midsize Sedan/تیپ:2.0L ۶۷,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Meganeکلاس:Compact Hatchback/تیپ:2.0L ۶۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Meganeکلاس:Compact Hatchback/تیپ:1.6L ۵۸,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Koleosکلاس:Compact SUV/تیپ:4x4 ۹۶,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Koleosکلاس:Compact SUV/تیپ:4x2 ۷۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Fluenceکلاس:Compact Sedan/تیپ:2.0L ۶۲,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Fluenceکلاس:Compact Sedan/تیپ:1.6L ۵۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Dusterکلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:4x4 ۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Dusterکلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:4x2 ۴۸,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Clio RSکلاس:Sub-Compact Hatchback/تیپ:5-door hatchback ۹۹,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Capturکلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:LE ۶۸,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Capturکلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:SE ۶۳,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Capturکلاس:Sub-Compact SUV/تیپ:PE ۵۸,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Talismanکلاس:Midsize Sedan/تیپ:Turbo 1.6 E3 ۸۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Renault Symbolکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:1.6 I4 FWD ۳۹,۰۰۰ ۲,۰۱۷
koleos ۲۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
Fluence1.6 ۱۵,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
Fluence2.0 ۱۸,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
Laguna
Scala
Latitude