> قیمت خودرو - خودرو در دبی - Lexus
آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - Lexus

قیمت پایه(درهم) مدل
  Lexus RXکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:450h F-Sport ۲۶۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus RXکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:450h Prestige ۲۲۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus RXکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:350 F-Sport ۲۶۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus RXکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:350 Platinum ۲۵۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus RXکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:350 Prestige ۲۲۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus RXکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:350 Premier ۱۹۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus RC Fکلاس:Premium Compact Coupe/تیپ:F Carbon ۳۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus RC Fکلاس:Premium Compact Coupe/تیپ:F ۳۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus RCکلاس:Premium Compact Coupe/تیپ:F-Sport Coupe ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus RCکلاس:Premium Compact Coupe/تیپ:Coupe ۱۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus NXکلاس:Premium Compact SUV/تیپ:F-Sport Platinum ۲۰۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus NXکلاس:Premium Compact SUV/تیپ:F-Sport Prestige ۱۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus NXکلاس:Premium Compact SUV/تیپ:Platinum ۱۹۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus NXکلاس:Premium Compact SUV/تیپ:Premier ۱۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LXکلاس:Luxury Large SUV/تیپ:5.7 V8 4WD ۳۸۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:600h Titanium ۵۰۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:600h Platinum ۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:600h F-Spoprt ۴۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:460 Titanium ۴۵۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:460 Platinum ۴۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:460 F-Sport ۳۷۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:460 Prestige SWB ۳۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:460 Prestige Plus ۳۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:460 Prestige ۳۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus LSکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:460 Premier ۳۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus ISکلاس:350 F-Sport/تیپ:350 ۲۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus ISکلاس:Premium Compact Sedan/تیپ:350 ۱۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus ISکلاس:Premium Compact Sedan/تیپ:200t F-Sport ۱۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus ISکلاس:Premium Compact Sedan/تیپ:200t ۱۵۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus GXکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:Platinum ۲۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus GXکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:Prestige ۲۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus GXکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:Premier ۲۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus GSکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:450h F-Sport ۲۷۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus GSکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:350 F-Sport ۲۶۲,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus GSکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:350 Platinum ۲۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus GSکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:350 Prestige ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus GSکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:200t F-Sport ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus GSکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:200t Prestige ۱۸۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus ESکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:ES 350 ۱۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus ESکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:ES 250 ۱۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus CTکلاس:Premium Compact Hatchback/تیپ:Prestige ۱۶۶,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Lexus CTکلاس:Premium Compact Hatchback/تیپ:Premier ۱۴۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
LS 600hL ۱۲۶,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
LX 5.7 ۹۶,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
ES350 3.5 ۵۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
CT200H ۳۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
IS 250 ۴۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
IS 300 ۴۹,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
IS 300C convertible ۵۴,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
IS F ۸۱,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
RX 3.5 ۵۹,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
LS 460 ۹۳,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰