> قیمت خودرو - خودرو در دبی - Porsche
آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - Porsche

قیمت پایه(درهم) مدل
Boxster S ۵۶,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
Boxster Spyder ۶۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
carrera 911 ۹۲,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
carrera s 911 ۱۱۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
Cayenne base ۶۸,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
Cayenne S Hybrid ۸۸,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
Cayenne S ۸۲,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
Cayenne Turbo ۱۳۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Panamera V6 ۹۲,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
Panamera 4 V6 ۱۰۵,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰
Panamera S V6 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
Panamera 4S ۱۲۵,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰
Panamera Turbo S ۲۲۱,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
Boxster ۵۲,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰