> قیمت خودرو - خودرو در دبی - Mercedes-Benz
آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - Mercedes-Benz

قیمت پایه(درهم) مدل
  Benz SL 63 AMGکلاس:/تیپ:SL 63 AMG ۷۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S-Class Maybachکلاس:/تیپ:6.0TC V12 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۹
  Benz S-Class Maybachکلاس:/تیپ:6.0TC V12 RWD ۹۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S-Class Coupeکلاس:/تیپ:4.7TC V8 4WD ۷۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz S-Classکلاس:/تیپ:S500 ۶۷۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz S-Classکلاس:/تیپ:S400 ۵۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz G 65 AMGکلاس:/تیپ:6.0TC V12 4WD ۷۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz G 63 AMGکلاس:/تیپ:5.5TC V8 4WD ۷۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz E-Classکلاس:/تیپ:E500 ۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz E-Classکلاس:/تیپ:E350 ۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz E-Classکلاس:/تیپ:E300 ۲۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz E-Classکلاس:/تیپ:E200 ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz E 63 AMGکلاس:/تیپ:5.5TC V8 4WD ۶۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz CLS-Classکلاس:/تیپ:CLS 500 ۴۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz CLS-Classکلاس:/تیپ:CLS 400 ۳۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz CLS 63 AMGکلاس:/تیپ:5.5TC V8 RWD ۵۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz CLA-Classکلاس:/تیپ:2.0TC FWD ۱۹۲,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz CLA 45 AMGکلاس:/تیپ:Edition 1 ۳۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Benz CLA 45 AMGکلاس:/تیپ:2.0TC 4WD ۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Benz C-Class Coupeکلاس:/تیپ:C 350 Coupe ۲۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz C-Class Coupeکلاس:/تیپ:C 250 Coupe ۲۲۵,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz C-Classکلاس:/تیپ:C 250 ۲۲۶,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz C-Classکلاس:/تیپ:C 200 ۲۱۳,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz C-Classکلاس:/تیپ:C 180 ۱۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz C 63 AMGکلاس:/تیپ:C 63 S ۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz C 63 AMGکلاس:/تیپ:C 63 ۴۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz AMG GTکلاس:/تیپ:4.0TC V8 RWD ۵۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz A-Classکلاس:/تیپ:2.0TC FWD ۱۵۶,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz A 45 AMGکلاس:/تیپ:2.0TC I4 4WD ۲۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Benz Vitoکلاس:Midsize Minivan/تیپ:2.1TD I4 RWD ۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz Sprinterکلاس:Commercial Midsize Van/تیپ:2.1TD I4 RWD ۱۴۶,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz Vianoکلاس:Premium Large Minivan/تیپ:2.2TD I4 RWD ۱۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz SL-Classکلاس:Sports Convertible/تیپ:SL 500 ۴۶۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz SL-Classکلاس:Sports Convertible/تیپ:SL 350 ۳۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz SL 65 AMGکلاس:Sports Convertible/تیپ:6.0TC V12 RWD ۹۱۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz SLK-Classکلاس:Sports Convertible/تیپ:SLK 55 AMG ۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz SLK-Classکلاس:Sports Convertible/تیپ:SLK 350 ۲۲۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz SLK-Classکلاس:Sports Convertible/تیپ:SLK 250 ۱۹۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz SLK-Classکلاس:Sports Convertible/تیپ:SLK 200 ۱۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz SLS AMGکلاس:Sports Coupe/تیپ:6.2 V8 RWD ۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۴
  Benz SL 63 AMGکلاس:Sports Convertible/تیپ:SL 63 AMG ۶۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S-Class Maybachکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:6.0TC V12 RWD ۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S-Class Coupeکلاس:Luxury Large Coupe/تیپ:4.7TC V8 4WD ۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S-Classکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:S500 ۵۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S-Classکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:S400 ۴۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S 65 AMG Coupeکلاس:Large Luxury Coupe/تیپ:6.0TC V12 RWD ۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S 65 AMGکلاس:Large Luxury Sedan/تیپ:6.0TC V12 RWD ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S 63 AMG Coupeکلاس:Luxury Large Coupe/تیپ:5.5TC V8 RWD ۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz S 63 AMGکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:5.5TC V8 RWD/4WD ۷۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz M-Classکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:ML 63 AMG ۴۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz M-Classکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:ML 500 ۳۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz M-Classکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:ML 350 ۲۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz GLE-Classکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:63 AMG ۴۰۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz GLE-Classکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:GLE 500 ۳۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz GLE-Classکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:GLE 350 ۲۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz GLE Coupeکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:3.0TC V6 4WD ۲,۰۱۶
  Benz GLE 63 AMGکلاس:Luxury Midsize SUV/تیپ:5.5TC V8 4WD ۴۰۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz GLA-Classکلاس:Compact Crossover/تیپ:2.0TC I4 FWD ۱۵۱,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz GL-Classکلاس:Luxury Large SUV/تیپ:GL 63 AMG ۴۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz GL-Classکلاس:Luxury Large SUV/تیپ:GL 500 ۳۶۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz G-Classکلاس:Luxury Large SUV/تیپ:5.5 V8 4WD ۴۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz G 65 AMGکلاس:Luxury Large SUV/تیپ:6.0TC V12 4WD ۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz G 63 AMGکلاس:Luxury Large SUV/تیپ:5.5TC V8 4WD ۲,۰۱۶
  Benz E-Classکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:E500 ۳۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz E-Classکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:E350 ۲۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz E-Classکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:E300 ۲۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz E-Classکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:E200 ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz E 63 AMGکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:5.5TC V8 4WD ۴۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz CLS-Classکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:CLS 500 ۳۷۷,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz CLS-Classکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:CLS 400 ۳۱۸,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz CLS 63 AMGکلاس:Luxury Midsize Sedan/تیپ:5.5TC V8 RWD ۴۹۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz CLA-Classکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:2.0TC FWD ۱۹۱,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz CLA 45 AMGکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:Edition 1 ۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz CLA 45 AMGکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:2.0TC 4WD ۲۴۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz C-Class Coupeکلاس:Coupe/تیپ:C 350 Coupe ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz C-Class Coupeکلاس:Coupe/تیپ:C 250 Coupe ۱۸۵,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz C-Classکلاس:Premium Compact Sedan/تیپ:C 250 ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz C-Classکلاس:Premium Compact Sedan/تیپ:C 200 ۱۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz C-Classکلاس:Premium Compact Sedan/تیپ:C 180 ۱۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz C 63 AMGکلاس:Premium Compact Sedan/تیپ:C 63 S ۳۶۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz C 63 AMGکلاس:Premium Compact Sedan/تیپ:C 63 ۳۲۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz AMG GTکلاس:Luxury Sports Coupe/تیپ:4.0TC V8 RWD ۵۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Benz A-Classکلاس:Compact Hatchback/تیپ:2.0TC FWD ۱۳۶,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz A 45 AMGکلاس:Compact Hatchback/تیپ:Edition 1 ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
  Benz A 45 AMGکلاس:Compact Hatchback/تیپ:2.0TC I4 4WD ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۵
VIANO ۳۷,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
SLK300 ۵۵,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
SL500 ۲۷۰,۰۰۰
SL350 ۹۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
S 65 AMG ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
S 63 AMG ۱۸۸,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
S 600 ۱۶۹,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰
S 500 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
S 350 ۱۰۲,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
S 300 ۹۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
GLK 350 ۵۲,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
GLK 300 ۴۸,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
E 500 Coupe ۹۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
E 350 Coupe ۶۹,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
E 250 CGI Coupe ۵۷,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
E 63 AMG ۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
E 500 ۷۶,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
E 350 ۶۹,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰
E 300 ۶۴,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
E 250 ۴۸,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
E 200 ۴۴,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
CLS 63 AMG ۱۳۵,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
CLS 500 ۱۱۰,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
CLS 350 ۹۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
CL500 ۱۴۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
C350 ۵۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
C300 ۵۴,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
C200 ۴۳,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
B200 TURBO ۲۹,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
A200 TURBO ۲۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰