> قیمت خودرو - خودرو در دبی - Hyundai
آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - Hyundai

قیمت پایه(درهم) مدل
  Hyundai Konaکلاس:به زودی/تیپ:1.6T 4WD ۲,۰۱۸
  Hyundai Konaکلاس:به زودی/تیپ:2.0 ۲,۰۱۸
  Hyundai Velosterکلاس:/تیپ:1.6L ۷۷,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Sonataکلاس:/تیپ:Turbo Sport ۱۲۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Sonataکلاس:/تیپ:GLS ۱۰۷,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Sonataکلاس:/تیپ:GL ۸۰,۵۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Santa Feکلاس:/تیپ:3.3L AWD ۱۲۴,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Santa Feکلاس:/تیپ:2.4L AWD ۹۳,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Santa Feکلاس:/تیپ:2.4L 2WD ۸۷,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Tucsonکلاس:/تیپ:2.0 4WD ۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai i40کلاس:/تیپ:2.0 I4 FWD ۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai i30کلاس:/تیپ:1.8L ۶۲,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai i30کلاس:/تیپ:1.6L ۵۶,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai i10کلاس:/تیپ:1.2 I4 FWD ۳۵,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Elantraکلاس:/تیپ:2.0L Sedan ۷۵,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Elantraکلاس:/تیپ:1.6L Sedan ۵۸,۵۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Centennialکلاس:/تیپ:5.0 V8 ۲۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Centennialکلاس:/تیپ:3.8 V6 ۲۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Azeraکلاس:/تیپ:3.5L ۱۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Accentکلاس:/تیپ:1.6L 16A ۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۹
  Hyundai Accentکلاس:/تیپ:1.6L ۴۶,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Accentکلاس:/تیپ:1.4L ۴۵,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Velosterکلاس:Compact Hatchback/تیپ:1.6L ۶۸,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Sonataکلاس:Midsize Sedan/تیپ:Turbo Sport ۱۱۸,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Sonataکلاس:Midsize Sedan/تیپ:GLS ۱۰۷,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Hyundai Sonataکلاس:Midsize Sedan/تیپ:GL ۷۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Santa Feکلاس:Compact SUV/تیپ:3.3L AWD ۹۸,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Santa Feکلاس:Compact SUV/تیپ:2.4L AWD ۸۹,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Santa Feکلاس:Compact SUV/تیپ:2.4L 2WD ۸۴,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai i40کلاس:Midsize Wagon/تیپ:2.0 I4 FWD ۷۳,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai i30کلاس:Compact Hatchback/تیپ:1.8L ۶۱,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai i30کلاس:Compact Hatchback/تیپ:1.6L ۵۵,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai i10کلاس:Mini Hatchback/تیپ:1.2 I4 FWD ۳۲,۵۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Elantraکلاس:Compact Sedan/تیپ:2.0L Sedan ۶۲,۵۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Elantraکلاس:Compact Sedan/تیپ:1.6L Sedan ۵۶,۵۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Centennialکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:5.0 V8 ۲۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Centennialکلاس:Luxury Large Sedan/تیپ:3.8 V6 ۲۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Azeraکلاس:Premium Large Sedan/تیپ:3.0L ۱۱۱,۰۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Accentکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:1.6L ۴۵,۵۰۰ ۲,۰۱۷
  Hyundai Accentکلاس:Sub-Compact Sedan/تیپ:1.4L ۴۴,۰۰۰ ۲,۰۱۷
AZERA 3.0 NEW ۳۱,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
ELANTRA 1.6 GLS ۱۶,۵۰۰ ۲۰,۰۰۰
AZERA 2.4 GLS-2014 ۲۶,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
ACCENT 1.6 ۱۵,۵۰۰
I 40 2.0 GLS ۲۵,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
Santafe 2.4 ۲۲,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
IX 55 ۲۹,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
Santafe 2.7 ۲۱,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
Santafe 3.5 ۲۷,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
H1 ۱۸,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
Sonata 2.4 ۲۳,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
Equus . Centennial ۶۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
AZERA 2014 ۳۰,۲۰۰ ۳۷,۰۰۰
Genesis ۳۶,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
Genesis Coupe ۲۷,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
I 30 ۱۷,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
I 20 ۱۲,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
IX 35 ۲۴,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰