آفتاب

موبایل

Apple - اپل Samsung - سامسونگ Huawei - هواوی Nokia - نوکیا HTC - اچ تی سی BlackBerry LG Sony Sony Ericsson Alcatel GLX Dimo

قیمت موبایل - GLX

قیمت ( تومان )
GLX A004 ۵۲,۰۰۰
GLX Z1 ۲۷۰,۰۰۰
GLX Leon ۱۸۵,۰۰۰
GLX H18 ۷۲,۰۰۰
GLX R9 ۷۵,۰۰۰
GLX R02 ۸۲,۰۰۰
GLX M1 Plus ۷۷,۰۰۰
GLX 2610 ۷۵,۰۰۰
GLX M8 ۵۰,۰۰۰
GLX M9 ۴۹,۰۰۰
GLX 2690A ۹۸,۰۰۰
GLX S1 ۷۵,۰۰۰
GLX K2 Plus ۶۵,۰۰۰
GLX B4 ۸۹,۰۰۰
GLX B3 ۸۰,۰۰۰
GLX B2 ۷۵,۰۰۰
GLX SNOWY Dual-core ۳۷۵,۰۰۰
GLX G5 ۶۷۵,۰۰۰
+GLX Luster ۱۸۰,۰۰۰
GLX Luster 1 ۱۸۵,۰۰۰
GLX LUSTER 2 ۱۸۵,۰۰۰
GLX X2 ۲۵۵,۰۰۰
GLX X1 ۲۸۵,۰۰۰
GLX W003 ۶۵,۰۰۰
GLX H4 ۹۰,۰۰۰
GLX H3 ۸۹,۰۰۰
GLX H1 ۹۰,۰۰۰
GLX 6610 ۹۲,۰۰۰
GLX Mini ۹۵,۰۰۰
GLX Best ۲۰۰,۰۰۰
GLX T3 ۱۱۵,۰۰۰
GLX C3 ۱۰۰,۰۰۰
GLX L2 ۸۳,۰۰۰
GLX Mira ۲۷۹,۰۰۰
 GLX 6610 ۷۴,۰۰۰
 GLX M1 ۱۴۲,۰۰۰
 GLX M3 ۱۱۰,۰۰۰
 GLX H1 ۷۹,۰۰۰
 GLX H2 ۸۹,۰۰۰
 GLX H3 ۸۰,۰۰۰
 GLX H4 ۷۹,۰۰۰
GLX W002 ۱۱۰,۰۰۰
 GLX W00 ۱۰۰,۰۰۰
 GLX W004
 GLX W005 ۹۸,۰۰۰
 GLX K1 ۱۱۰,۰۰۰
 GLX K2 ۹۴,۰۰۰
 GLX K3 ۷۹,۰۰۰
 GLX K4 ۷۲,۰۰۰
 GLX K5 ۷۷,۰۰۰
 GLX 2610 AC ۱۵۲,۰۰۰
GLX Luster ۲۴۰,۰۰۰
GLX Snowy Dual Core ۵۱۰,۰۰۰
GLX Snowy ۴۰۰,۰۰۰
GLX Sky Dual Core ۴۶۰,۰۰۰
GLX Sky ۵۹۰,۰۰۰
GLX G4 NFC ۵۹۰,۰۰۰
GLX G4 ۶۹۵,۰۰۰
GLX G3 ۴۰۰,۰۰۰
GLX G2 ۶۰۰,۰۰۰