> قیمت مسکن - مسکن تهران -
آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران -

عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 تجریش . مقصود بیگ نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 بزرگراه ارتش . شهرک لاله نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
 بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
 بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
 بزرگراه ارتش . شهرک کوثر نو ساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
 قیطریه . صاحبی نوساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
 قیطریه . چیذر نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
 قیطریه . بلوار كاوه نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
 قیطریه . بهار جنوبی نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
 قیطریه . دستور شمالی نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
 قیطریه . محدوده پارک قیطریه نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
 قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
 منظریه نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
 سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
 سوهانک . محدوده کمیته امداد نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
 سوهانک . بشارت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
 سوهانک . بیدستان نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
 سوهانک . سوهانی نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
 كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 كاشانك . خیابان امیر نوساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
 دارآباد . میدان دارآباد نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
 دارآباد . 20 متری آفرینش نو ساز ۷,۹۰۰,۰۰۰
 دارآباد . محدوده موزه دارآباد نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
 دار آباد . بلوار هاشمی 12 ۵,۴۰۰,۰۰۰
 ازگل . خیابان درختی نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
 ازگل . میدان میوه و تره بار نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
 ازگل . بلوار قائم نوساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
 ازگل . بلوار صدرنژاد نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
 ازگل . گلچین جنوبی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
 رستم آباد نوساز
 دركه . كوهسار نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
 شهرک گلها نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
 شهرک دانشگاه نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
 شهرک شهید محلاتی 5 ۶,۰۰۰,۰۰۰
 ولنجك . میدان دانشگاه نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
 ولنجک . گلستان نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 ولنجك . خیابان نهم نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
 ولنجک . بلوار دانشجو نو ساز ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
 ولنجک . ساسان نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
 شهرک صدف نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
 محمودیه . ملکی نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
 محمودیه . سالار نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 محمودیه . پارك وی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 محمودیه . اردیبهشت نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 محمودیه . صفای اصفهانی نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . فیروز كوه غربی نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . کوه سفید نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . پسیان نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . مردانی نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . کیهان نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
 الهیه . خزر شمالی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 الهیه . گلنار نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 الهیه . شریفی منش نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 الهیه . کوهیار نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . جعفرآباد نو ساز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . واعظی نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
 تجریش . میدان قدس نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰