آفتاب

تبلت

Xpad WinTouch Ainol Innovel Acer Other Tablets Lenovo Amazon Prestigio I NIX Jetway GS-Pad Microsoft ViewSonic Huawei DIMO Axtrom Sony Marshal HYUNDAI Archos Energy MSI  Innovel Asus Apple Samsung

قیمت تبلت - HYUNDAI

حافظه داخلی گیگابایت سایز (اینچ) سیستم عامل قیمت با گارانتی اصلی (تومان)
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G 8 7.0 ۹۷۰,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB 4 7.0 ۲۶۰,۰۰۰
T7 Wi-Fi 8 7.0 ۵۸۹,۰۰۰
T10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 ۱,۰۲۵,۰۰۰
T10 3G New 16 10.1 ۱,۰۲۵,۰۰۰
Rock X 16 8.0 ۷۱۹,۰۰۰
Cute X 7 7.0 ۶۴۰,۰۰۰
T7s 3G 16 7.0 ۹۵۰,۰۰۰
Play X 16 9.7 ۱,۰۰۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G 4 9.1 ۸۱۰,۰۰۰
Hold X 8 7.0
TB1000 NEW Wi-Fi + 3G 8 10.1 ۱,۰۴۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu 8 10.1 ۹۵۰,۰۰۰
HY731 Wi-Fi 8 7.0 ۴۵۰,۰۰۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G 8 7 ۵۳۵,۰۰۰
P700 3G 8 7.0 ۵۷۹,۰۰۰
HYUNDAI TB1000-3G 2 10.1
HYUNDAI Hold X 8 7.0
HYUNDAI Play X 16 9.7
HYUNDAI Cute X 8 7.0
HYUNDAI Rock X 32 8.0
Hyundai T103G New 16 10.1
Hyundai T7 8 7.0
Hyundai P700 3G 8 7.0
HYUNDAI HY731 Wi-Fi 8 7.0
HYUNDAI TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu 8 10.1
HYUNDAI TB1000 NEW Wi-Fi + 3G 8 10.1
HYUNDAI TB1000 Wi-Fi + 3G 4 9.7