آفتاب

تبلت

Xpad WinTouch Ainol Innovel Acer Other Tablets Lenovo Amazon Prestigio I NIX Jetway GS-Pad Microsoft ViewSonic Huawei DIMO Axtrom Sony Marshal HYUNDAI Archos Energy MSI  Innovel Asus Apple Samsung

قیمت تبلت - Apple

حافظه داخلی گیگابایت سایز (اینچ) سیستم عامل قیمت با گارانتی اصلی (تومان)
  Apple iPad Pro WiFi ios 9.3 9.7 ۲,۹۳۰,۰۰۰
  Apple iPad Pro 4G ios 9 12.9 ۳,۷۶۰,۰۰۰
  Apple iPad Pro WiFi ios 9 12.9 ۲,۹۸۰,۰۰۰
  Apple iPad Pro 4G ios 9.3 9.7 ۳,۸۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G 64 7.9 ۲,۲۷۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G 32 7.9 ۱,۹۹۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G 16 7.9 ۱,۷۴۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi 64 7.9 ۲,۰۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi 32 7.9 ۱,۶۸۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi 16 7.9 ۱,۴۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air 64 9.7 ۲,۱۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air 32 9.7 ۱,۸۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air 16 9.7 ۱,۵۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g 16 9.7 ۱,۹۸۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g 32 9.7 ۲,۳۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g 64 9.7 ۲,۶۲۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 64 9.7
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 32 9.7
iPad mini WiFi + 4G 64 7.9 ۲,۱۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G 32 7.9 ۱,۸۴۰,۰۰۰
iPad mini WiFi 64 7.9 ۱,۵۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi 32 7.9 ۱,۳۸۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 ۲,۵۶۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 ۲,۲۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 ۱,۹۴۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 64 9.7 ۱,۹۹۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 32 9.7 ۱,۷۸۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 16 9.7 ۱,۵۵۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 16 9.7
iPad mini WiFi + 4G 16 7.9 ۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi 16 7.9 ۱,۰۲۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 128 9.7 ۲,۶۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 128 9.7 ۲,۸۰۰,۰۰۰