آفتاب

سکه

قیمت سکه

ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  یک گرمی ۵,۱۸۵,۷۷۸ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۱۰,۳۷۱,۵۵۶ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۲۰,۷۴۳,۱۱۲ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  طرح جدید ۴۱,۴۸۶,۴۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
  طرح قدیم ۴۱,۴۸۶,۴۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰