آفتاب

دوربین عکاسی

Casio Olympus Panasonic Fujifilm Nikon Samsung Canon Sony

قیمت دوربین عکاسی - Casio

کیفیت قیمت با گارانتی اصلی (تومان)
Casio Exilim EX-ZR20 16.7 ۱,۱۰۰,۰۰۰
Casio Exilim EX-ZR200 16.7 ۱,۱۵۰,۰۰۰
Casio Exilim EX-ZS6 16.5 ۴۲۰,۰۰۰
Casio Exilim ZS-12 16.4 ۴۶۰,۰۰۰
Casio Exilim QV-R200 14.5 ۳۶۰,۰۰۰
Casio Exilim TRYX 12.8 ۱,۲۸۰,۰۰۰
Casio Exilim JE10 16.4 ۶۶۰,۰۰۰
Casio Exilim EX-ZS150 16.8 ۷۲۰,۰۰۰
Casio Exilim EX-ZS15 14.5 ۵۲۰,۰۰۰
Casio Exilim EX-ZS100 14.5 ۶۳۰,۰۰۰
Casio Exilim EX-Z3000 16.5 ۷۷۰,۰۰۰
Casio Exilim EX-ZS20 16.5 ۵۰۰,۰۰۰