آفتاب

لپ تاپ

Lenovo Fujitsu IBM MSI Samsung Sony Asus Apple HP Acer Dell

قیمت لپ تاپ - IBM

پردازنده رم سایز صفحه نمایش گرافیک هارد دیسک قیمت با گارانتی (تومان)
Lenovo Essential G475-20080 15.6"-BrightLED ---
Lenovo ideapad Y480-A 14"-BrightLED ---
Lenovo IdeaPad V570c 15.6"-BrightLED --- ۲,۰۵۰,۰۰۰
Lenovo ideapad V580 15.6"-BrightLED ---
Lenovo ideapad Z400-A 14"-BrightLED --- ۲,۷۰۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z480-B 14"-BrightLED --- ۲,۶۰۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z480-A 14"-BrightLED ---
Lenovo ideapad Z500-A 15.6"-BrightLED --- ۳,۰۷۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z500-B 15.6"-BrightLED --- ۲,۶۹۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z500-C 15.6"-BrightLED --- ۲,۷۰۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z580-B 15.6"-BrightLED ---
Lenovo ideapad Z580-E 15.6"-BrightLED ---
Lenovo ideapad Z580-D 15.6"-BrightLED ---
Lenovo ThinkPad E530-A 15.6"LED ---
Lenovo ThinkPad E520-B 15.6"LED ---
Lenovo ThinkPad E520 15.6"-BrightLED ---
Lenovo ThinkPad Edge E430-B 14"LED 750GB ۲,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential B590-C 15.6"-BrightLED 500GB ۱,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential B590-D 15.6"-BrightLED 500GB ۱,۳۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential B590-A 15.6"-BrightLED 500GB ۱,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential B570-O 15.6"-BrightLED --- ۱,۵۵۰,۰۰۰
Lenovo Essential B570-K 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential B570-L 15.6"-BrightLED --- ۱,۶۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential B570-M 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential B570-N 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential B570-J 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential B570E-L 15.6"-BrightLED 500GB ۱,۵۵۰,۰۰۰
Lenovo Essential B575E-A 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G480-A 14"-BrightLED ---
Lenovo Essential G570-H 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G570-E 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G470-A 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G475-A 14"-BrightLED ---
Lenovo Essential G585-B 15.6"-BrightLED 500GB ۱,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential G585-A 15.6"-BrightLED 500GB ۱,۴۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential G580-H 15.6"-BrightLED --- ۲,۶۵۰,۰۰۰
Lenovo Essential G580-I 15.6"-BrightLED 1024GB ۲,۵۵۰,۰۰۰
Lenovo Essential G580-E 15.6"-BrightLED --- ۲,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential G580-C 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G580-B 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G560-B 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G560-C 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G570-G 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G570-F 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G570-B 15.6"-BrightLED ---
Lenovo Essential G570-C 15.6"-BrightLED ---